Kontaktformular for forhandlere

For at kunne behandle din anmodning bedst muligt bedes du udfylde alle nedenstående felter.

Angiv venligst model og serienummer for det pågældende HWAM produkt. Model og serienummer findes på selve produktet på typeskiltet. Er det vanskeligt at få adgang til typeskiltet, da venligst vedhæft billede dokumentation.

@

Ovennævnte forhandler anmoder hermed HWAM A/S om at udføre et servicebesøg. Drejer henvendelsen sig ikke om arbejdsopgaver i forbindelse med reklamation/garanti, sker faktureringen i henhold til de aktuelt gyldige afregningspriser. Faktureringen sker udelukkende til forhandleren, der har anmodet om servicebesøget.

I forbindelse med reklamationer foretages der også afregning, hvis reklamationen viser sig at være ubegrundet, eller hvis fejlen viser sig at være opstået som følge af en ændring i produktet eller dets tilbehør, som ikke er foretaget af HWAM A/S.
På servicestedet skal der være sikret fri adgang til brændeovnen.

Forhandleren bekræfter hermed at have forstået de aktuelle Salgs- og leveringsbetingelser.

Kundeoplysninger

Afregningspriser

Servicebesøg i Danmark takseres til DKK 450,00 pr. time (ex. moms). Hertil kommer kørsel.

Servicebesøg uden for Danmark aftales individuelt med en fastsat pris for rejseomkostningerne, og hvem der bærer omkostningerne, inden besøget gennemføres.

Bemærk venligst følgende begrænsninger:

  • Kun PDF-filer og billeder (JPEG, PNG, GIF, TIFF) er tilladt
  • Du kan tilføje i alt 4 filer
  • Hver fil må maksimalt fylde 3 MB